Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thị trấn

Vũ Thư - Thái Bình